Ichibancha a Nibancha

Přes zimu čekají čajové pupeny na příchod jara. Během března začínají z pupenů rašit nové lístky, které rostou ještě přibližně měsíc. Na konci dubna až na začátku května probíhá první sklizeň tzv. Ichibancha. Ichibancha je velmi ceněna a je hodnocena jako čaj špičkové kvality. Přibližně za 2 týdny po první sklizni začínají rašit nová poupata a zhruba za dalších 45 dní jsou nové lístky připravené na další sklizeň. Čaj z druhé sklizně je označován jako Nibancha. Důvodem, že Nibancha nedosahuje kvality Ichibanchy, je, že Ichibancha, která roste mnohem pomaleji (ještě před příchodem jara), načerpá mnohem více živin uložených přes zimu, zatímco lístky pro sklizeň Nibancha rostou nepoměrně rychleji. Díky tomu Ichibancha obsahuje 3 krát více theaninu než Nibancha. Theanine je hlavním zdrojem pro typickou chuť čaje. To také vysvětluje, proč Ichibancha má mnohem lepší chuť než ostatní sklizně.

 

Tea buds hibernate through the winter and wait for spring to come. In March, buds start flushing and new leaves are developed. It takes a month before getting ready for the first harvest from that time. Between late April to early May, Ichibancha (the first flush tea) is harvested. Ichibancha has high reputation and rated as a top quality tea. About 2 weeks after the first harvest, the new buds are started be growing, and approximately in 45 days, new leaves are ready for another harvest. These teas are called Nibancha. The reason that Nibancha cannot beat the quality and aroma of Ichibancha is because Ichibanch store plenty of nourishment during the winter. Also while Nibancha grow very fast, Ichibancha grow slowly from the time the climate is relatively still cold. Also Ichibancha contains 3 times more theanine than Nibancha. Theanine is a main source of taste of tea. This also explains why Ichibancha taste much better than others.