Kvalita čajových lístků

Kvalita čaje závisí na použité části rostliny. Jednotlivé lístky na výhonku větvičky čajovníku jsou v obchodním styku i v odborné literatuře označovány postupně od vrcholového pupenu takto:

listkyVrchol výhonku - Tzv. tips jsou listové pupeny porostlé stříbřitě bílými chloupky, které při fermentačním procesu zlátnou (odtud někdy název zlatový či zlatavý tips - golden tips). Čaje s obsahem tipsů se označují adjektivy Flowery, Golden Flowery a Tippy Golden Flowery.

První list - Je nejmladší a tedy nejbohatší na cenné látky. Nazývá se Orange Pekoe (OP). Spolu se zlatavými výhonky poskytuje nejlepší čaje.

Druhý list - Je označován jako Pekoe (P). Poskytuje dobrý čaj střední jakosti. Pro výrobu kvalitních čajů jsou sbírány právě první dva lístky a vrcholek výhonku, v Číně je užíván termín "mao feng".

Třetí list - Označuje se jako Pekoe Souchong (PS). Je to čaj horší kvality, obsahuje velké listy a velké množství stopek.

Čtvrtý list - Souchong (S).

Pátý list - Congu (C) - tento a souchong dávají málo kvalitní čaje. Congu se k nám na trh prakticky nedostává. Pozor - v některých oblastech severní Číny se slovem congu naopak označují čaje vysoce kvalitní.

 


Zejména u exportních černých čajů z Indie (např. oblasti Darjeeling, Assam, Dooars), Nepálu a Srí Lanky se užívá tohoto druhu značení:

Listový čaj (Whole leaf tea)
SFTGFOP - Special Finest Tippy Golden Flowery Orange Pekoe
FTGFOP - Finest Tippy Golden Flowery Orange Pekoe
TGFOP - Tippy Golden Flowery Orange Pekoe
TFOP - Tippy Flowery Orange Pekoe
GFOP - Golden Flowery Orange Pekoe
FOP - Flowery Orange Pekoe
OP - Orange Pekoe
FP - Flowery Pekoe
P - Pekoe

Někdy se lze ještě u tohoto označení setkat s číslem jedna, značící jistý mezistupeň, resp. o půl stupně vyšší třídu. (např. FTGFOP-1)

Zlomkový lámaný (Broken)
TGFBOP - Tippy Golden Flowery Broken Orange Pekoe
TGBOP - Tippy Golden Broken Orange Pekoe
GFBOP - Golden Flowery Broken Orange Pekoe
TBOP - Tippy Broken Orange Pekoe
GBOP - Golden Broken Orange Pekoe
FBOP - Flowery Broken Orange Pekoe
BOP - Broken Orange Pekoe
BP - Broken Pekoe
BPS - Broken Pekoe Souchong
PS - Pekoe Souchong
S - Souchong

A dále ještě rozlišujeme zkratky pro Drtě (Fannings) a Prach (Dust), avšak prakticky se jedná o značení pro málo kvalitní čaje, které typicky najdeme v sáčkových čajích. Čaje typu CTC (kde CTC je označení pro metodu zpracování čajových lístků, konkrétně crush-tear-curl) jsou kapitola sama o sobě, o tom ale zas příště.

různé druhy čajů