Blog

Kvalita čajových lístků

Kvalita čaje závisí na použité části rostliny. Jednotlivé lístky na výhonku větvičky čajovníku jsou v obchodním styku i v odborné literatuře označovány postupně od vrcholového pupenu takto:Vrchol výhonku - Tzv. tips jsou listové pupeny porostlé stříbřitě bílými chloupky, které při fermentačním procesu zlátnou (odtud někdy název zlatový či zlatavý tips - golden tips). Čaje s obsahem tipsů se označují adjektivy Flowery, Golden Flowery a Tippy Golden Flowery.První list - Je nejmladší a tedy nejbohatší na cenné látky. Nazývá se Orange Pekoe (OP). Spolu se zlatavými výhonky poskytuje nejlepší čaje.Druhý list - Je označován...

Sklizeň a zpracování čaje

Čajové výhonky se sbírají převážně ručně od časného rána do oběda. Sběračky (zpravidla ženy) odštipují lístky palcem a ukazovákem obou rukou a kladou do košů připevněných na boku nebo na zádech. Jedna osoba sebere za den asi 20 kg zelených lístků, což odpovídá asi 5 kg hotového čaje. Při sklizni a zpracování čaje se přísně dbá na hygienu. Na některých plantážích se čaj sklízí v rukavicích, všude platí přísný zákaz kouření, používání voňavek (nejen parfémů, ale i některých mýdel), nepovolují se dokonce ani aromatická jídla.Při sběru se z keře odštipují pouze mladé koncové výhonky s maximálně 5 lístky. U zvlášť kvalitních čajů se sbírá jen pupe...

Čajovník - Camellia Sinensis

Čaj se vyrábí z lístků čajovníku (latinsky Camellia sinensis), což je stálezelená rostlina s malými bílými kvítky. Mnoho lidí se mylně domnívá, že zelený a černý čaj pocházejí ze dvou různých rostlin, ale oba pochází z téže rostliny a liší se pouze způsobem zpracování. Systematika rodu čajovník (Camellia) není stále ustálená, jsou však rozeznávány 2 respektive 3 základní druhy (variety) čajovníku:Čajovník čínský (Camellia sinensis var. sinensis)Jedná se o keř s malými lístky, který nezastřihovaný dorůstá výšky až 5 m, běžně však 1 - 3 m. Jedna rostlina plodí po dobu až 100 let, což je dvojnásobek ostatn...

Stručná čajová historie

Je velmi těžké určit dobu, kdy lidé začali pít čaj, ale ve věrohodných písemných záznamech je čaj zmiňován po více než 3000 let. Podle různých legend však může být tradice pití čaje stará i více než 5000 let. O něco jasnější je oblast původu čaje, za kterou je všeobecně považována Čína, konkrétně dnešní provincie Yunnan.Až do 3. století n. l. se čaj připravoval vařením čerstvých lístků z divokých čajovníků ve vodě. Poté se čajovník začal pěstovat kultivovaně a postupně se také začal vyvíjet proces sušení a zpracování lístků. Ve stejné době též pravděpodobně vznikl první trh s čajem. Zhruba o 100 - 200 let později se čajovník začal pěstovat na...

4 položek celkem