Japonský čajový obřad - Chanoyu

Chanoyu (čanoju) znamená v japonštině "horká voda na čaj". Japonský čajový obřad má za sebou tradici několika set let. Za tu dobu byl doveden k takové dokonalosti, že k jeho zvládnutí je třeba i několika let tréninku. Chanoyu je totiž čímsi jiným než jenom kultivovaným způsobem podávání a pití čaje. Jeho pravý účel a podstatu je obtížné vyjádřit pouhými několika slovy. Čajový obřad se vyvíjel pod vlivem Zenu. Navíc ztělesňuje intuitivní snahu japonského lidu o spatřování krásy v prostotě a (zdánlivé) všednosti. Jeho hodnota spočívá ve čtyřech idejích - wa, kei, sei a jaku, což lze přeložit jako mír, respekt, čistota a samota. Mírem musí být prodchnut každý pohyb i gesto. Respekt má mít účastník čajového obřadu před sebou samým a před prastarými tradicemi a zvyklostmi. Čistota vyjadřuje celkové prostředí, ušlechtilý porcelán, pečlivě zvolené umístění čajovny v zahradách a samota vyjadřuje umístění čajovny v tichých zákoutích vzdálených pouličnímu shonu a ruchu.

Existuje mnoho způsobů provádění čajového obřadu, nicméně základní prvky jsou v podstatě shodné:

Náležité vybavení

Čajový domek
Zavedeným zvykem je pořádat klasický čajový obřad Chanoyu ve speciálně pro ten účel postaveném domku, který sestává z přípravny a vlastního čajového pokojíku, vybaveného mj. ohništěm (většinou zapuštěným v podlaze) se žhavým dřevěným uhlím na ohřívání vody v kotlíku. Domek je obvykle situován ve zvlášť komponované části čajové zahrady, obklopen dřevinami. Zahradní stezkou je propojen se zvláštní místností Yoritsuki (joricuki), ve které se shromažďují pozvaní hosté, aby zde připravili svou mysl.

Nádobí a náčiní
Nejzákladnějšími předměty čajového obřadu jsou: čajová miska neboli Chawan (čawan), keramická či laková schránka na práškový čaj Natsume (nacume) nebo Chaire (čaire), bambusová metlička na šlehání čaje Chasen (časen) a bambusová lžička zvláštního tvaru Chashaku (čašaku). Bývají to zpravidla cenné umělecké předměty.

Oblečení a další doplňky
V případě oblečení vhodného pro Chanoyu jsou preferovány barvy v tlumených odstínech. Přísně formální setkání vyžaduje u mužů jednobarevné hedvábné kimono zdobené pouze třemi či pěti rodovými znaky a bílé tradiční japonské ponožky Tabi. Ženy pro takovou příležitost oblékají tradičně zdobené Kimono a rovněž bílé Tabi. Každý host obřadu by s sebou měl mít malý skládací vějíř Sensu a sadu papírových ubrousků Kaishi (kaiši).

 

Japonský čajový obřad Chanoyu

 

Průběh čajového obřadu
Formální Chanoyu lze rozdělit na čtyři části: první sezení s podáváním lehkého pokrmu Kaiseki, krátkou "meditační" přestávku Nakadachi (nakadači), hlavní část Goza-iri s podáváním hustého čaje Koicha (koiča) a závěrečnou část, při níž se podává řídký čaj Usucha (usuča). Celý obřad vyžaduje něco kolem čtyř hodin (často však bývá podávána pouze Usucha, což trvá přibližně hodinu).

První sezení
Hosté (obvykle 5) se shromáždí v čekárně Yoritsuki (joricuki). Po určité době se objevuje hostitel a odvádí hosty zahradní stezkou k čajovému domku, kde je poblíž vchodu kamenná kašna Tsukubai (cukubai) s čerstvou vodou. Zde si každý z hostů v symbolickém úkonu očištění opláchne ruce a vypláchne ústa. Vchod do domku je velmi nízký, takže hosté musí prolézt přikrčeni, což má vyvolat pocit pokory. V tlumeně osvětleném pokojíku jeden po druhém hosté pokleknou před výklenkem Tokonoma, uctivě se pokloní a obdivují svitek Kakemono zavěšený na stěně výklenku (složený vějíř položen před sebou). Obdobně učiní před ohništěm. Když jsou všichni hosté hotovi s uznalou prohlídkou předmětů, zaujmou svá místa - hlavní host nejblíže hostiteli. Poté, co se hostitel s hosty pozdraví, podává se lehké občerstvení Kaiseki. Když je pak hostům nabídnuto něco sladkostí, je první sezení u konce.

Nakadachi
Vyzváni hostitelem se hosté odebírají ven, aby určitou dobu vyčkali na lavici poblíž domku (ve vnitřní zahradě), než hostitelův asistent odstraní rákosové stěny zakrývající zvenku okna a v tokonomě je svitek nahrazen vázou s naaranžovanými květinami Chabana (čabana).

Goza-iri
Začátek hlavního sezení oznamuje hostitel obvykle pěti či sedmi údery gongu. Hosté povstanou a soustředěně naslouchají jeho tónům. Pak se opakuje očistný rituál u kašny a hosté se vracejí do prosvětleného čajového pokojíku, aby se tentokrát obdivovali květinám a kotlíku. Nádoba na čerstvou vodu a keramická schránka s čajem jsou na svém místě a hostitel přichází s čajovou miskou, uvnitř které je čajová metlička Chasen a přes misku Chawan je položena bambusová lžička Chashaku. Poté se vrací do přípravny, aby přinesl ještě nádobu na použitou vodu a naběračku se stojánkem, sloužícím i na odkládání poklice kotlíku. Příprava čaje může začít.

Hostitel nejprve symbolicky otvírá speciální hedvábnou utěrkou Fukusa schránku s čajem a lžičkou, potom naběračkou Hishaku (hišaku) nalévá horkou vodu z kotlíku do misky, aby v ní mohl provlhčit bambusovou metličku. Když je to hotovo, vylévá vodu do nádoby k tomu určené a misku vytírá kouskem lněné látky Chakin (čakin). Nyní se chopí čajové lžičky a schránky s čajem, lžičkou nabere práškový čaj Matcha (mačča) a vsype jej do misky (3 lžičky na hosta). Čaj v misce zalije horkou vodou z kotlíku (třetinou obsahu naběračky, zbytek vlévá zpět do kotlíku) a bambusovou metličkou šlehá, až vytvoří poměrně hustou pěnu, barvou i konzistencí připomínající hrachovou polévku. Koicha je hotova (čaj Matcha zde používaný je zpracován z mladých lístků čajových keřů starších 20-ti, ale nezřídka i 70-ti let).

Hostitel pokládá misku s čajem na určité místo vedle ohniště, kam se pro ni po kolenou přisune hlavní host (než se napije, ukloní se ostatním). Misku uchopí tak, že spočívá na jeho levé dlani, zatímco pravá ruka misku po straně přidržuje. Po prvním doušku je třeba ocenit lahodnou chuť čaje, pak teprve následují další dva či více doušků. Nakonec host otírá okraj misky (tam, kde se jej dotýkal svými rty) papírovým ubrouskem a předává misku dalšímu. Každý host postupuje stejně, a když se takto o misku čaje podělili všichni, převezme ji opět host hlavní, aby ji vrátil hostiteli. Potom se hosté mohou blíže seznámit s čajovým náčiním.

Podávání Usucha
Sezení pokračuje v mnohem uvolněnější náladě. Hostitel přináší nové náčiní, hostům je nabídnuto cukroví a podává se Usucha (zde se používá Matcha získaná z mladých lístků čajovníků starých pouze 3-15 let). Pravidla určující způsob přípravy a pití tohoto typu čaje jsou obdobná jako v předchozím případě, s tím rozdílem, že čaj je připravován pro každého hosta zvlášť (z množství 2 až 2,5 navršené lžičky - výsledkem je lehká zelená pěna) a od každého se očekává, ze svůj čaj beze zbytku vypije a okraj misky očistí konečky prstů pravé ruky (prsty pak otře o ubrousek Kaishi).

 

V závěru obřadu hostitel odnese náčiní pro přípravu čaje Matcha z místnosti, aby dal posléze tichou úklonou najevo, že setkání je skončeno. Hosté opouštějí čajový domek a hostitel je ze dveří sleduje, dokud se mu neztratí z dohledu.

 

Příprava čaje matcha